#Sever 1#Sever 2
Tập uống rượu con gái riêng bị dượng bắt được

Tập uống rượu con gái riêng bị dượng bắt được

Nội dung phim

Cô mới lớn nhưng mà cô chơi với nhiều bạn xấu vì thế mà cô cũng có nhiều thói quen xấu nhưng mà mẹ của cô cũng rất ghét chuyện cô theo bạn xấu cố gắng ngăn cản nhưng mỗi khi nghĩ đến cô đã bị mất bố từ sớm còn bà lấy chồng mới nên con gái mới như thế.Tuy dượng của cô đối xử với cô rất tốt nhưng cũng rất nghiêm khắc làm cô thấy khó chịu jav .Nhưng lần này khi cô tập uống rượu không ngờ bị dượng bắt được.Nhưng dượng lại không bắt cô phải chịu hình phạt mà cho cô có thể cảm giác sung sướng thỏa mãn nhu cầu của cả hai hạnh phúc vui vẻ

Diễn viên tham gia phim